Ga naar content

(2021) Bewaren wapens korpscheftaken

Op 22 juli 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over wapens die de politie bewaart van legaal particuliere wapenbezitters conform artikel 8 lid 7, van de WWM (en het equivalent voor jachtwapens) voor de jaren 2016 t/m 2020.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering treft u hieronder aan.