Ga naar content

(2021) Camera in Beeld

De korpschef van de politie heeft op 7 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar informatie uit de databank ‘Camera in Beeld’.  Middels het nemen van een besluit is op grond van de Wob een overzicht openbaar gemaakt.