Ga naar content

(2021) Commissie PTSS

Inhoudsopgave

Op 25 februari 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande documenten c.q. informatie die inzicht geven in de door minister dhr. F. Grapperhaus aangehaalde commissie tijdens het debat "Begroting Justitie en Veiligheid 2021" d.d. 26 november 2020. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.