Ga naar content

(2021) Criminaliteits Anticipatie Systeem

Op 6 april 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS). Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.