Ga naar content

(2021) Demonstraties en protesten

Op 14 december 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande demonstraties en protesten. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.