Ga naar content

(2021) Denktank MDMA-beleid

Inhoudsopgave

Op 14 april 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de Denktank MDMA-beleid. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering treft u hieronder aan.