Ga naar content

(2021) Gekozen levenseinde 2010-2016

Op 11 november 2021 heeft de plaatsvervangend korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten over een gekozen levenseinde, euthanasie, hulp bij zelfdoding, voltooid leven en (de preventie) van suïcide In Nederland vanaf 2010 tot het jaar 2016. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.