Ga naar content

(2021) Helpdeskfraude

Inhoudsopgave

De korpschef van de politie heeft op 20 september 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar informatie met betrekking tot helpdeskfraude.

Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.