Ga naar content

(2021) Interne regelgeving en richtlijnen dienstvuurwapen Politie

Op 25 maart 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande alle interne regelgeving en alle interne richtlijnen die betrekking hebben op het dienstvuurwapen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.