Ga naar content

(2021) Kamervragen Medialogica/Ontvoerd

De korpschef van de politie heeft op 6 september 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar informatie met betrekking tot Kamervragen Medialogica/Ontvoerd. 

Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.