Ga naar content

(2021) Messengeweld

Op 18 maart 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het gebruik van steekwapens over de periode 2015 tot en met 2020. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.