Ga naar content

(2021) Opgerolde hennepkwekerijen

De korpschef van de politie heeft op 22 september 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar het aantal opgerolde hennepkwekerijen in de jaren 2013 t/m 2020. Middels het nemen van een besluit is op grond van de Wob een overzicht openbaar gemaakt.