Ga naar content

(2021) Samenwerking LBVP en tv-programma’s

De korpschef van de politie heeft op 9 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar informatie met betrekking tot de samenwerking LBVP en tv-programma’s. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.