Ga naar content

(2021) Simpel Media Ontvoerd en dossier Van den Heuvel

De korpschef van de politie heeft op 1 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar informatie met betrekking tot Simpel Media Ontvoerd en dossier Van den Heuvel.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering treft u hieronder aan.