Ga naar content

(2021) Toeslagen politiemedewerkers

Inhoudsopgave

Op 1 juni 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op – kort samengevat – gecontinueerde toelagen aan politiemedewerkers die worden bezoldigd in schaal 14 en hoger. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.