Ga naar content

(2021) Tolk- en vertaaldiensten Roemenië

Inhoudsopgave

Op 20 mei 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op – kort samengevat – een overzicht van alle tolk en vertaaldiensten naar Roemenië in de periode vanaf 01-01-2015 tot en met 31-12-2020. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.