Ga naar content

(2022) Clearview

Inhoudsopgave

Op 9 maart 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op – kort samengevat – e-mailberichten afkomstig van en verzonden aan het bedrijf Clearview Al. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.