Ga naar content

(2022) Controles constructiesnelheid scooters

Op 7 maart 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op – kort samengevat – informatie op controles op de constructiesnelheid van scooters. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.