Ga naar content

(2022) De Blauwe Familie

Op 19 augustus 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande de documenten die zien op – kort samengevat – documenten over (het al dan niet meewerken aan) de documentaire ‘De Blauwe Familie’ binnen de periode 1 januari 2021 tot en met 20 juni 2022.
Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.