Ga naar content

(2022) Dossier van de Heuvel

Op 14 januari 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op – kort samengevat – informatie binnen de politie met betrekking tot samenwerking of gegeven ondersteuning aan het programma Dossier van den Heuvel over de periode 2018 tot en met heden. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.