Ga naar content

(2022) Enkelloops hagelgeweren

Op 17 mei 2022 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande documenten die zien op – kort samengevat – het aantaI enkelIoops hageIgeweren en de omschrijvingen van deze enkelloops hageIgeweren na 1 augustus 2005.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.