Ga naar content

(2022) Gezichtsherkenningstechnologie

De korpschef van de politie heeft op 21 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar intern beleid met betrekking tot het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie. Middels het nemen van een besluit is op grond van de Wob een intern beleidsdocument openbaar gemaakt.