Ga naar content

(2022) Handelingskader terroristische incidenten

Op 29 maart 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op – kort samengevat – een afschrift van de notitie van de politie genaamd handelingskader terroristische incidenten. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.