Ga naar content

(2022) Handhaving van art. 57 RVV

Op 23 augustus 2022 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande documenten die zien op – kort samengevat -  de handhaving van art. 57 RVV.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.