Ga naar content

(2022) Maatregelen ter verbetering interne (VIK-)onderzoeken

Op 3 november 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die toezien op – kort samengevat – maatregelen ter verbetering interne (VIK-)onderzoeken. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.