Ga naar content

(2022) Maatwerkafspraken

Inhoudsopgave

Op 1 december 2022 heeft de korpschef het aanvullende besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande documenten die – kort – zien op de maatwerkafspraken 1 en 2 (inzake vliegers), zoals overeengekomen tussen de bonden en de politie. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en de bijlagen treft u hieronder aan.