Ga naar content

(2022) Onbevoegd raadplegen politiesysteem

Op 5 april 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op – kort samengevat – onbevoegd raadplegen c.q. bevragen van (politie)systemen door medewerkers van de politie in de periode 2019-2021. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.