Ga naar content

(2022) ‘Op de vlucht’ 2012-2014

Op 22 december 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op – kort samengevat – samenwerking met dan wel ondersteuning aan ‘Op de vlucht’ over de periode 2012 tot en met 2014.