Ga naar content

(2022) Samenwerking Simpel Media Ontvoerd

Op 11 februari 2022 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande documenten die zien op – kort samengevat – op de onderzoeken waarnaar in document B.111 (Wob-verzoek van J&V 12 nov 2020) verwezen wordt en verder op andere onderzoeken die zijn gedaan bij de politie met betrekking tot samenwerking, afstemming, informatiedeIing van politieambtenaren met medewerkers van SimpeI Media Ontvoerd / John van den HeuveI / ten behoeve van contractpartij (ouder) van SimpeI Media.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.