Ga naar content

(2022) Wapenverloven

Op 28 juni 2022 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande documenten die zien op – kort samengevat – de hoeveelheid wapenverloven die er sinds 1 augustus 2005 in Nederland per jaar zijn afgegeven voor semi-automatische- of repeterende enkelloops hagelgeweren (pompmechanisme, hendel- en grendelrepeteer), en de hoeveelheid wapenverloven die sinds 1 augustus 2005 in Nederland per jaar zijn afgegeven, waarbij als redelijk belang voor het verkrijgen van het verlof het beoefenen van de discipline IPSC-shotgun is genoemd.

 

Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.