Ga naar content

(2022) WLASSH

Op 1 oktober 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op – kort samengevat – communicatie vanaf maart 2018 tot heden aangaande de vereniging WLASSH alsmede informatie over beroepszaken inzake de Wet wapens en munitie in de periode 5 februari 2021 tot en met 20 februari 2021. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.