Ga naar content

(2023) Coldcasekalender

De korpschef van de politie heeft op 4 april 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). In het Woo-verzoek wordt gevraagd naar informatie over het evaluatieonderzoek van de zogeheten Coldcasekalender. Middels het nemen van een besluit zijn op grond van de Woo twee documenten openbaar gemaakt.