Ga naar content

(2023) Coulancebeleid van de politie

Op 27 februari 2023 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande – kortgezegd – het coulancebeleid van de politie. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.