Ga naar content

(2023) Huiselijk geweld en Veilig Thuis

Op 4 april 2023 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande – kort samengevat – Huiselijk geweld en Veilig Thuis.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en de bijbehorende motivering, treft u hieronder aan.