Ga naar content

(2023) Kosten van verschillende werkprocessen

Inhoudsopgave

Op 20 april 2023 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande – kortgezegd – kosten van verschillende werkprocessen. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.