Ga naar content

(2023) Landelijk verkeershandhavingsbeleid

Op 25 april 2023 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande – kortgezegd – het landelijk verkeershandhavingsbeleid van de politie en de positie daarin van artikel 57 RVV. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.