Ga naar content

(2023) Liegen onder ambtseed

Op 21 februari 2023  heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande – kort samengevat – liegen onder ambtseed door agenten.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en de bijbehorende motivering, treft u hieronder aan.