Ga naar content

(2023) Online Content Telegram

Op 15 maart 2023 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande – kort – online content Telegram. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.