Ga naar content

(2023) Processtukken niet tijdig beslissen

Op 29 maart 2023 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande het opvragen van processtukken met betrekking tot procedures niet tijdig beslissen inzake de Wob, Woo, Avg en Wpg. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en de bijbehorende motivering, treft u hieronder aan.