Ga naar content

(2023) Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI)

De korpschef van de politie heeft op 28 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het besluit heeft betrekking op – kort samengevat – Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI). Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.

De korpschef van Nationale Politie heeft op 19 januari 2023 een beslissing op bezwaar genomen op het bezwaarschrift tegen een besluit in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het besluit heeft betrekking op - kort samengevat - Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI).

Middels het nemen van een beslissing op bezwaar op grond van de Woo zijn er aanvullende documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de brondocumenten van het oorspronkelijke besluit, gelet op het advies van de commissie en de overgang van de Wob naar Woo.