Ga naar content

(2023) Uitvoering motie 21

De korpschef van de politie heeft op 1 april 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). In het Woo-verzoek wordt gevraagd naar informatie over de uitvoering van motie 21. Middels het nemen van een besluit zijn op grond van de Woo documenten openbaar gemaakt.