Ga naar content

WOB-documenten Korpsstaf

Besluit Wob-verzoek automatische nummerplaatherkenning (ANPR) (2013)

De korpschef van politie heeft in de periode april – augustus 2013 met vier deelbesluiten beslist op een Wob-verzoek over ANPR. Per deelbesluit staan hieronder de bijlagen vermeld. De nummers van de bijlagen corresponderen met de nummers zoals vermeld in het document met de deelbesluiten.

ANPR 2020

ANPR 2019

ANPR 2013-2018

ANPR Besluit 1

ANPR Besluit 2

ANPR Besluit 3

ANPR Besluit 4