Ga naar content

Besluit cijfers fietsendiefstallen 2010-2012

Besluit Wob-verzoek cijfers fietsendiefstallen 2010-2012 (2014)

Vanwege het besluit is een databestand openbaar gemaakt waarin per gemeente en per jaar het aantal fietsendiefstallen en fietsendiefstallen gevolgd door geweld wordt weergegeven.