Ga naar content

(2018) Controle politiecellencomplexen Haarlem en Rotterdam

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 16 maart 2018 een door de Rijksrecherche doorgezonden, Wob-verzoek ontvangen. In het verzoekschrift wordt om openbaarmaking verzocht door verstrekking van een afschrift van documenten bevattende verslag van bevindingen door de Rijksrecherche van de laatstgehouden controle in de zin van artikel 13 lid 2 van de Regeling politiecellencomplex ten aanzien van de politiecellencomplexen te Haarlem en Rotterdam.

In het doorzendbericht aan verzoeker heeft de Rijksrecherche gemeld dat

  • de controles worden niet meer door de Rijksrecherche uitgevoerd;
  • de controle zijn belegd bij de Commissie van Toezicht Arrestantenzorg;
  • de informatie waarom u verzoekt, berust bij het Landelijk Centrum Commissie van Toezicht Arrestantenzorg.

De korpschef aan wie de Commissies van Toezicht Arrestantenzorg hun jaarverslagen voorleggen, heeft dit verzoekschrift in behandeling genomen. Bij besluit van 2 mei 2018 heeft korpschef aan verzoeker gemeld dat de door hem verzochte verslagen op het moment van het ontvangen van het verzoek reeds openbaar zijn gemaakt. Deze jaarverslagen zijn in te zien via de website van de CTA.