Ga naar content

Inhuur KPMG

Inhoudsopgave

Op 11 augustus 2014 heeft de korpschef van politie een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het verzoek wordt gevraagd om – samengevat – gemaakte kosten en afgesloten contracten over de inhuur van adviseurs van KPMG ten bate van de Kwartiermaker Nationale Politie vanaf het moment dat hij in functie is getreden, 15 mei 2011. Tevens werd verzocht inzicht te geven in hoeveel geadministreerde uren tegenover die kosten staan.
Met het besluit worden de verzochte documenten openbaar gemaakt, met inachtneming van de weigeringsgronden krachtens de Wob.