Ga naar content

WOB-documenten Korpsstaf

Jaarverslagen klachtencommissie (2011-2012)

Door de politie wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over ontvangen klachten. Over de kalenderjaren 2011 en 2012 treft u hieronder de jaarverslagen aan. Ook is een lijst opgenomen met leden van de klachtencommissies in de eenheden van de nationale politie.

2012


2011

Leden klachtencommissies

Wilt u weten wie de leden zijn van de klachtencommissies binnen de verschillende eenheden? Bekijk dan de ledenlijst.