Ga naar content

WOB-documenten Korpsstaf

Landelijke rapportage hercontrole Wet politiegegevens (2013)

In 2011 zijn de voormalige politiekorpsen onderworpen aan een privacy-audit. Daaruit zijn diverse onvolkomenheden naar voren gekomen. Vanwege die onvolkomenheden zijn verbeterplannen opgesteld en is vervolgens een hercontrole uitgevoerd.

In deĀ rapportage zie jeĀ de uitkomsten van deze hercontrole.