Ga naar content

WOB-documenten Korpsstaf

Top 200: salarisgegevens politietop (2011-2012)

Op verzoek van RTL Nieuws maakt de politie de geanonimiseerde salarisgegevens bekend van de tweehonderd meest verdienende politieambtenaren. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie woensdag 3 juli aan de Tweede Kamer.

Met de start van de nationale politie per 1 januari 2013 geldt voor de politietop een nieuw arbeidsvoorwaardenkader. Hierin geldt een sectorale inkomensnorm die lager ligt dan de huidige wettelijke inkomensnorm op grond van de Wet normering topinkomens. Op dit moment zijn er zestig mensen in de top van de nieuwe nationale politie benoemd. Bij deze benoemingen is het nieuwe arbeidsvoorwaardenkader toegepast.

Voorbeeld

Minister Opstelten prijst in zijn brief de vorderingen die op het gebied van de topbeloningen bij de politie zijn gemaakt. Hij stelt dat de politie op dit gebied als een voorbeeld kan dienen voor de gehele publieke en semi-publieke sector.

WOB

De nu geopenbaarde gegevens betreffen de tweehonderd meest verdienende politieambtenaren op de peildata 1 januari 2012 en 1 januari 2013. Deze zijn gebaseerd op de inkomensdefinitie van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens die tot 1 januari 2013 gold. Het gaat om bruto-bedragen, inclusief toeslagen, levensloopregeling en dergelijke. Netto liggen de bedragen uiteraard lager.

Benoemingen

Niet alle leden van de voormalige korpsleidingen zijn in een nieuwe functie binnen de nieuwe nationale politie benoemd. Zij verrichten tijdelijke werkzaamheden in afwachting van een definitief besluit hierover. Voor hen geldt het nieuwe arbeidsvoorwaardenkader niet en zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals deze golden bij de voormalige politiekorpsen. Een klein aantal van hen heeft een inkomen dat hoger is dan de normen uit het nieuwe arbeidsvoorwaardenkader voor de politietop.

Bijlagen