Ga naar content

Wapenvergunningen eerste half jaar 2016

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 14 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd om een kopie van het bestand waarin de administratie van de wapenverloven en jachtaktes wordt bijgehouden. In deze administratie is onder meer opgenomen hoeveel wapenverloven en jachtaktes er zijn verleend, ingetrokken of geweigerd. De geleverde cijfers gaan over de eerste zes maanden van 2016 en laten zich daarom slecht vergelijken met voorgaande jaren. Dit komt omdat het werk, waar de cijfers uitdrukking aan geven, zich niet gelijkmatig over het jaar verdelen. Voorgaande jaren zijn de cijfers over een volledig kalenderjaar openbaar gemaakt en niet slechts over een half jaar. Overigens is er geen aanleiding om te veronderstellingen dat de cijfers op jaarbasis een sterk afwijkend beeld laten zien. Met het besluit wordt het bestand met de cijfers openbaar gemaakt.