Ga naar content

WOB-documenten Korpsstaf

WOB-verzoek landelijke aanbesteding politievoertuigen (2014)

De korpschef van politie heeft op 22 januari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de landelijke aanbesteding van politievoertuigen.

Naar aanleiding van het besluit van de korpschef is een evaluatierapport en een aantal schriftelijke klachten over de inhoud en uitvoering van het huidige autocontract openbaar gemaakt.

Een weblog heeft op grond van de WOB verzocht om informatie betreffende de aanbesteding politievoertuigen. Dit zijn de al openbare aanbestedingsdocumenten. Bij besluit wordt daarnaast informatie verstrekt over het aantal bestelde personenvoertuigen, de verschillende modellen en de betaalde totaalprijs per jaar.